KĀ IZVĒLĒTIES LABORATORIJU MĒRĪJUMU VEIKŠANAI?

Lai nodrošinātu iegūto rezultātu objektivitāti, precizitāti un ticamību, darba vides mērījumi jāveic akreditētām testēšanas laboratorijām pēc standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. Latvijas nacionālā akreditācijas biroja akreditēto laboratoriju saraksti un akreditācijas sfēras atrodamas biroja mājas lapā www.latak.lv.

Kāpēc izvēlēties mūs?

 

mail-phone-sm

Saprast nepieciešamo un pieteikties mērījumiem

icons-1PeopleTime-sm

Saņemt konsultāciju un vienoties par mērījumu veikšanas laiku

icons-Time&Doc-sm

Saņemt mērījumu rezultātus

5 praktiski soļi mērījumu veikšanai

  Noskaidrojiet, kādi laboratoriskie mērījumi Jums ir nepieciešami, cik darba vietās, kādos apstākļos norit darbs šajās darba vietās.

  Ja nepieciešams, saņemiet bezmaksas konsultāciju.

  Piesakieties pie mums mērījumu veikšanai un saņemiet Jums sagatavotu mērījumu veikšanas piedāvājumu.

  Esam vienojušies! Dodamies ceļā Jums ērtā laikā un veicam laboratoriskos mērījumus.

  Pēc mērījumu veikšanas un rezultātu apstrādes, saņemiet akreditētas laboratorijas testēšanas rezultātus drukātā formātā 3 darba dienu laikā.

2 nosacījumi mērījumu veikšanai

  Plānot mērījumus darba vietās, kurās reāli notiek darba process.

  Veikt mērījumus laikā, kad notiek raksturīgākais darba process.