PUTEKĻU KONCENTRĀCIJA GAISĀ MĒRĪJUMI

MK noteikumi Nr. 325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” nosaka darba devējam  piesaistīt laboratoriju, kas ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem, lai noteiktu putekļu koncentrāciju darba vides gaisā.

Putekļi ir vieni no visizplatītākajiem darba vides riska faktoriem un to daļiņu piesārņojums rada nopietnus veselības apdraudējumus, piemēram, sirds, plaušu slimības, astmu u.c.

Putekļi visbiežāk sastopami dažādu nozaru ražošanas uzņēmumos, piemēram, kokapstrādē (zāģēšanas, slīpēšanas, ēvelēšanas darbos), metālapstrādē (slīpēšanas, urbšanas darbos), tekstilapstrādē (šūšanas, piegriešanas, aušanas darbos) u.c.

Lai noteiktu putekļu koncentrāciju gaisā, nepieciešams veikt darba vides laboratoriskos mērījumus. Mērījumu veikšanai pielietojam gravimetrisko metodi, izmantojot Casella CEL Apex sūkni.

Mērījumus veicam dažādu putekļu izcelsmes veidiem:

   Papīra;

   Garšvielu;

   Miltu;

   Koksnes;

   Kokvilnas;

   Cementa;

   Metāla u.c.

Putekļu koncentrācijas mērījumu periodiskumu nosaka atbilstoši putekļu ekspozīcijas indeksam.

Darba vides putekļu koncentrācijas gaisā mērījumu veikšanai pielietojam angļu gravimetrisko metodi MDHS 14/4 Vispārīgas metodes ieelpojamo, torakālo un ieelpojamo aerosolu paraugu ņemšanai un gravimetriskai analīzei (General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable, thoracic and inhalable aerosols).

Mērījumu veikšanai izmantojam Casella CEL Apex sūkni.

Cena par vienu mērījumu – 40 EUR*
Minimālais pasūtījums – 160 EUR*

*Cenas norādītas bez PVN

Saņem konsultāciju zvanot:

(+371) 26555704

VAI

Saproti nepieciešamo

Piesaki mērījumus

Saņem rezultātus

5 praktiski soļi mērījumu veikšanai:

  Noskaidrojiet, kādi laboratoriskie mērījumi Jums ir nepieciešami, cik darba vietās, kādos apstākļos norit darbs šajās darba vietās

  Ja nepieciešams, saņemiet bezmaksas konsultāciju

  Piesakieties pie mums mērījumu veikšanai un saņemiet Jums sagatavotu mērījumu veikšanas piedāvājumu

  Esam vienojušies! Dodamies ceļā Jums ērtā laikā un veicam laboratoriskos mērījumus

  Pēc mērījumu veikšanas un rezultātu apstrādes, saņemiet akreditētas laboratorijas testēšanas rezultātus 3 darba dienu laikā.

2 nosacījumi mērījumu veikšanai:

  Plānot mērījumus tajās darba vietās, kur reāli darbojas cilvēks un notiek darba process

  Veikt mērījumus laikā, kad notiek raksturīgākais darba process