DARBA VIDES RISKA FAKTORU MĒRĪJUMU VEIKŠANA JŪSU DARBA VIETĀ, JUMS ĒRTĀ LAIKĀ!

Sertificēti būvakustikas - skaņas izolācijas un triecientrokšņa mērījumi!

  

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Akreditētos laboratoriskos mērījumus nepieciešams veikt, lai:

  • novērtētu darba vides riska faktoru iespējamo ietekmi uz darbinieku veselību;
  • noteiktu veicamos darba aizsardzības pasākumus;
  • izvēlētos atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus;
  • noteiktu attiecīgajam riska faktoram pakļauto darbinieku loku;
  • noteiktu veicamās obligātās veselības pārbaudes un to biežumu.

Lai pilnvērtīgi veiktu darba vides riska faktoru novērtējumu, nepieciešams veikt darba vides laboratoriskos mērījumus. Laboratoriskie mērījumi sniedz objektīvu informāciju par darba vides riskiem: ķīmisko vielu koncentrāciju darba vides gaisā, vibrācijas līmeni, trokšņa līmeni, mikroklimatu telpās un apgaismojumu darba vietās. Darba devēja pienākums ir nodrošināt darba vides riska periodisku novērtēšanu. Var rasties nepieciešamība arī darba vides mērījumus veikt atkārtoti, arī tad, ja to kā obligātu nenosaka normatīvo dokumentu prasības. Darba vides riska novērtējumi un mērījumu rezultāti atsevišķiem riska faktoriem, piemēram, elektromagnētiskajam laukam vai azbestam, ir jāglabā līdz pat 45 gadus ilgi, jo šo faktoru izraisītās arodslimības var attīstīties tikai pēc vairākiem gadiem.
Laboratoriskos mērījumus nepieciešams veikt arī, lai varētu precīzāk noteikt veicamos darba aizsardzības pasākumus un to prioritāti, kā arī precīzāk noteikt attiecīgajam riska faktoram pakļauto darbinieku loku, veicamās obligātās veselības pārbaudes un to biežumu. Regulāri un kvalitatīvi veiktas obligātās veselības pārbaudes ļauj laikus atklāt kaitīgo faktoru ietekmi uz nodarbināto veselību un izstrādāt preventīvus pasākumus, lai novērstu šo kaitīgo faktoru ietekmi uz darbinieku veselību. Svarīgi ir atklāt problemātiku agrīnās stadijās, kad iespējama efektīva ārstēšana un rehabilitācija. Nodrošinot darbinieku ar obligātajām veselības pārbaudēm, darbinieki ilgstoši būs veseli, kvalificēti un darbspējīgi, kas savukārt ļoti tieši ietekmē saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjomu un kvalitāti. Vairāki normatīvie akti nosaka, ka obligāto veselības pārbaužu rezultāti jāizmanto, veicot darba vides riska novērtējumu un nosakot veicamos darba aizsardzības pasākumus.
Darba aizsardzības pasākumu veikšana, individuālo aizsardzības līdzekļu pareiza izvēle nav iespējama bez darba vides laboratorisko mērījumu rezultātu analīzes. Veicot mērījumus uzņēmējs var ietaupīt līdzekļus, piemēram izanalizējot mērījumu rezultātus, iespējams var nosūtīt darbiniekus retāk uz veselības pārbaudēm.
Lai iegūtu ticamus mērījumu rezultātus, visus darba vides laboratoriskos mērījumus ieteicams veikt tikai akreditētām testēšanas laboratorijām (Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditēto laboratoriju saraksts un akreditācijas sfēras atrodamas mājas lapā www.latak.lv).

Pirms veikt laboratoriskos mērījumus ir svarīgi, lai:

  • darba aizsardzības speciālists nosaka riskus, izvērtē procesus un nosaka nepieciešamos mērījumus darba vietās;
  • izvēlas mērījumu vietas, sadarbojoties ar uzņēmuma atbildīgo speciālistu darba aizsardzībā un laboratorijas speciālistu, kurš pārzina mērīšanas metodiku specifiku un noteikšanas tehniskās iespējas;
  • tiktu noskaidroti un saprasti, cik ilgu darba dienas daļu darbinieks pavada katra uzdevuma veikšanai un izpildei.

Pasūtot laboratoriskos mērījumus, jāņem vērā, ka laboratorijas speciālisti neveic darba vides riska novērtējumu darba vietās, bet veic pasūtītāja pieprasītos mērījumus konkrētām darba vietām. Persona, kas identificē riskus, izvērtē procesus un nosaka nepieciešamos mērījumus darba vietās, ir darba vides riska faktoru novērtētājs – darba aizsardzības speciālists.

Mērījumu vietas, sadarbojoties ar uzņēmuma atbildīgo speciālistu darba aizsardzībā, var palīdzēt izvēlēties arī laboratorijas speciālisti, kuri pārzina mērīšanas metodiku specifiku un noteikšanas tehniskās iespējas.

Visiem darba vides mērījumiem ir jābūt piesaistītiem nodarbinātajam, kurš veic konkrēto uzdevumu. Visi mērījumi ir jāplāno tajās darba vietās, kur reāli ikdienā darbojas cilvēks un notiek darba process. Svarīgi ir veikt mērījumus laikā, kad notiek raksturīgākais darba process. Būtiski ir noskaidrot un saprast arī to, cik ilgu darba dienas daļu darbinieks pavada katra uzdevuma veikšanai un izpildei, tas ir jāņem vērā pie dienas ekspozīcijas aprēķiniem.

Pēc laboratorisko mērījumu saņemšanas:

  • Visi iegūtie mērījumu rezultāti jāsalīdzina ar normatīvajos aktos noteiktajiem pieļaujamajiem darba vides robežlielumiem, kas ļauj izvērtēt veicamo pasākumu apjomu un termiņus. Piemēram, ja iegūtais mērījumu rezultāts pārsniedz pieļaujamo darba vides robežlielumu, nekavējoties jāveic pasākumi riska samazināšanai un pēc to veikšanas jāatkārto mērījumu rezultāti;
  • Ar mērījumu rezultātiem, kā arī no tiem izrietošajiem veicamajiem darba aizsardzības pasākumiem nepieciešams iepazīstināt gan darba aizsardzības speciālistus, gan nodarbinātos, viņu uzticības personas un pārstāvjus. Ja nepieciešams darba devējs nodrošina, lai mērījumu rezultāti būtu pieejami ārstam vai iestādei, kas atbild par nodarbināto veselības aprūpi, veic obligātās veselības pārbaudes.

Lai nodrošinātu iegūto rezultātu objektivitāti, precizitāti un ticamību, darba vides mērījumi jāveic akreditētām testēšanas laboratorijām pēc standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. Latvijas nacionālā akreditācijas biroja akreditēto laboratoriju saraksti un akreditācijas sfēras atrodamas biroja mājas lapā www.latak.lv.

Mērījumus var veikt speciāli apmācīts personāls un laboratorija, kurai ir piešķirts Latvijas Nacionālās akreditācijas biroja (LATAK)  akreditētas laboratorijas statuss.

JAUNUMI

Pieteikt mērījumus ir viegli

1-110px

un saņemiet cenu piedāvājumu Jūsu izvēlētajiem mērījumiem

2-110px

MĒS JUMS SAGATAVOSIM PIEDĀVĀJUMU

un sarunāsim vizīti Jums ērtā laikā

3-110px

VEIKSIM NEPIECIEŠAMOS MĒRĪJUMUS

un akreditētas laboratorijas rezultātus Jūs saņemsiet jau 5 darba dienu laikā

Pieteikt mērījumus ir viegli

1-110px

un saņemiet cenu piedāvājumu Jūsu izvēlētajiem mērījumiem, Jūsu darba vietā

2-110px

MĒS JUMS SAGATAVOSIM PIEDĀVĀJUMU

un sarunāsim vizīti Jums ērtā laikā

3-110px

VEIKSIM NEPIECIEŠAMOS MĒRĪJUMUS

un akreditētas laboratorijas rezultātus Jūs saņemsiet jau 5 darba dienu laikā

logo-metrio

Par laboratoriju

SIA “Metrio” mērījumu laboratorija ir Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta laboratorija atbilstoši standarta LVS NE ISO/IEC 17025:2017 prasībām ar reģistrācijas numuru LATAK-Т-616.Mērījumu laboratorija ir nodrošināta ar jaunākās paaudzes mēraparatūru, kas ir atzīta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, gan arī citur pasaulē, ar atbilstoši kvalificētu personālu – nozares profesionāļiem ar vairāku gadu pieredzi šajā jomā.

Mērījumu ierīces

Atsauksmes

Bigbank AS Latvijas filiāle

Es varu teikt tikai to labāko, jo Jūs pārsniedzāt manas gaidas. Darbs tika veikts ļoti akurāti un profesionāli. Rezultātu apkopojums un konsultāciju sniegums bija augstā līmenī. Paldies, satiekot Jūs, man jau bija skaidrs, ka nākamos mērījuma pakalpojumus, mēs pasūtīsim tikai pie Jums. Paldies par sadarbību!

SIA SITNO

Bija prieks sadarboties ar Mērījumu laboratoriju. Speciālists pret katru darba posmu izturējās atbildīgi un kvalificēti. Viss tika izpildīts laikā un ideālā stāvoklī. Mērījumi tik veikti neapturot darba gaitu.

AS HKSCAN LATVIA

Mums ļoti patika Jūsu izveidotais dokumentu pārskats. Viegli salasāms, saprotams. Pēc bildēm vieglāk uztverams par ko katrā mērījumā iet runa. Varam teikt, ka bija viegli komunicēt ar Jums. Bija viegli saskaņot Jūsu vizīti pie mums, kā arī mērījumu atbildes bija norunātajā laikā. Paldies!

SIA Vangažu namsaimnieks

2022. gadā SIA "Vangažu Namsaimnieks" uzsāka sadarbību ar SIA "METRIO" par darba vides riska faktoru laboratoriskiem mērījumiem. Sadarbību vērtējam kā pozitīvu. Nepieciešamā dokumentācija ir izstrādāta profesionāli un plānotajos termiņos. Sadarbības laikā SIA "METRIO" ir sevi pierādījusi, kā uz klientu orientēts, elastīgs un pretimnākošs uzņēmums. Kontaktpersona no SIA "METRIO" puses, kas izpildīja pasūtījumu ir laboratorijas speciāliste Kristīne Ragause. Novērtējam kā atbilstoši kompetentu savā kvalifikācijā, ar teicamu kvalitāti un profesionalitāti.

Ilva Paltere

Kvalitātes vadības speciāliste
Patīkama sadarbība un komunikācija, kā arī kvalitatīvs un laicīgs darba izpildījums. Īpašs paldies Kristīnei Ragausei par pacietību un pielāgošanos mūsu darba specifikai.

SIA “Tukuma Siltums”

Valdes loceklis Gundars Kūla
Vēlamies pateikt lielu paldies SIA “METRIO” par ātru, teicamu, laipnu komunikāciju un ātru, kvalitatīvu mērījumu darba veikšanu mūsu SIA “Tukuma Siltums” katlu mājās. Prieks sadarboties!!

KOBLENZ DROŠĪBA

Paldies par lielisko sadarbību un pamatoto informācijas sniegšanu. Par noteikto mērījumu veikšanu dažādās darba situācijās. Ļoti patika, ka arī darbiniekiem uzreiz tika izskaidrots kādi mērījumi tiks veikti un sniegtas atbildes uz viņu uzdotajiem jautājumiem. Noteikti arī turpmāk turpināsim sadarbību, lai veiktu darba vides mērījumus, atbilstoši darba vides riska novērtējumam. Lai Jums izdodas. Un uz turpmāku sadarbību.

Rīgas Geštalta Instituts

Viss bija lieliski, paldies!

SIA "HARDEX Baltic"

Valdes loceklis Arnis Arbeiters
Pamatojoties uz noslēgto līgumu starp SIA "METRIO" un SIA "HARDEX Baltic"par pakalpojumu izmantošanu, šā gada aprīlī veicām darba riska faktoru laboratoriskos mērījumus SIA HARDEX Baltic birojā. Laboratoriskos pētījumus veica, ļoti zinoša un kompetenta speciāliste- Kristīne Ragause. Jau pašā vizītes sākumā tika izskaidrots šo mērījumu nepieciešamība, visi plusi un mīnusi, kas turpmāk ļauj ātrāk novērst dažāda veida trūkumus darbinieku darba vietās. Mērījumiem tika izmantoti laborantam pieejami speciāli mērījuma aparāti, kas kvalitatīvi nolasa mērījumus, gaismas apgaismojumu, mitrumu telpās utt. Pēc mērījumu pabeigšamas, speciāliste pati sagatavo biroja plānu, ja to nav iespējams dabūt no biroja nomnieka, kā arī neilgā laika periodā, tiek sagatavots apraksts un slēdzieni pēc veiktajiem mērījumiem. Esam ļoti apmierināti ar šo sniegto pakalpojumu, ar augsto atbildības sajūtu no Kristīnes puses, un sniegtiem loģiskiem skaidrojumiem pašā atzinumā. Cerot uz turpmāko sadarbību, Patiesā cienā.

Iveta Putka

Ražošanas vadītājs SIA “SADONI Global”
Esam sadarbojušies tikai 1 reizi, bet, kad būs nepieciešamība – noteikti izmantosim atkal. Lieliska attieksme, viss tika izdarīts laikā. Jau esmu ieteikusi citiem, kam varētu būt nepieciešamība pēc tādiem mērījumiem.

Radošā darbnīca 9 otas

Radošā darbnīca 9otas izsaka pateicību SIA “METRIO” par operatīvu darbu - mērījumu veikšanu darbnīcas telpās. Neizsakāms prieks par darbu operativitāti, un kvalitāti. Par laipnu apkalpojošo personālu. Kā arī par dotajiem noderīgiem padomiem ceļā uz risinājumu. Paldies!

Lāsma Muižniece

SIA “Arbo Windows”
SIA “Metrio” veica apgaismojuma mērījumus SIA “Arbo Windows” stikla ražotnē. Esam ļoti apmierināti ar kvalitatīvi veikto darbu un izsniegto pārskatu par veikto mērījumu rezultātiem. Ātrā laikā saņēmām vajadzīgās atbildes. Jāpiemin, ka augsti novērtējam arī raito komunikāciju ar SIA “Metrio” darbiniekiem!

Jānis Sproģis-Nuka

Valdes loceklis
Vēlamies pateikt lielu paldies SIA “METRIO” par ātro, precīzo un kvalitatīvo darbu veicot apgaismojuma mērījumus mūsu Privātajā pirmsskolas izglītības iestādē “Mazais gudrinieks”. Ja visi sadarbības partneri strādātu tādā līmenī, tad noteikti pirmsskolas izglītības iestādes atvēršanas process būtu daudz vieglāks un patīkamāks. Paldies SIA “METRIO” un personīgi Kristīnei Ragausei!

SIA ''EVOPIPES"

Šogad 2019, gadā sadarbībā ar SIA "METRIO" veicām darba vides mērījumus. Apliecinām, SIA "METRIO" noteiktos darbus sniedza atbildīgi, kvalitatīvi un noteiktajos termiņos. Uzņēmums strādā profesionāli, īpašu uzmanību pievēršot vēlmju izzināšanai un apkalpošanai. Sadarbības periodā SIA "METRIO" sevi ir pierādījis kā drošu partneri, kas veic uzticētos darbus augstā kvalitātē un norunātajos termiņos. Jau kopš pirmās sadarbības dienas SIA "METRIO" strādā precīzi un atbildīgi. īpaši jāakcentē atsaucīgā un kompetentā komanda, ar kuru vienmēr ir patīkami sadarboties.

Jekaterina Binklere

Valdes locekle
2019. gada 7. maijā uzsākām sadarbību ar mērījumu laboratoriju SIA "METRIO", kas veic darba vides mērījumus. SIA "METRIO" veica vibrācijas mērījumus mūsu uzņēmuma AS "KONIG Distribution" mašīnām. SIA "METRIO" noteiktos darbus sniedza atbildīgi, kvalitatīvi un noteiktajos termiņos. Sadarbības rezultātā ir izveidojusies laba komunikācija ar uzņēmuma SIA "METRIO" speciālistiem un mūsu uzņēmuma kontaktpersonām. Esam apmierināti ar SIA "METRIO" darbu un ceram uz turpmāko sadarbību, kā arī iesakām mērījumu laboratoriju "SIA METRIO" kā profesionālu, uz klientu orientētu un atbildīgu sadarbības partneri.

Kontakti

TĀLRUNIS

REKVIZĪTI

SIA “METRIO”
Juridiskā adrese: Salaspils iela 12 k/5-48, Rīga, LV-1057;
Reģ. nr. 50203164901
PVN maks. Nr. LV50203164901
AS Citadele banka
Kods: PARXLV
Konta Nr.: LV13PARX0021105530001

Uzdodiet savu jautājumu šeit

Piesakies konsultācijai pavisam viegli! Aizpildi informāciju par sevi, un mūsu speciālists ar Tevi sazināsies telefoniski un sniegs atbildes uz Tev interesējošiem jautājumiem.