Mērījumu laboratorija

Darba vides riska faktoru mērījumu veikšana
Sertificēti būvakustikas mērījumi

Mērījumu laboratorija

Darba vides riska faktoru mērījumu veikšana
Sertificēti būvakustikas mērījumi

Mēri
kopā ar
metrio.

  LATAK akreditēta mērījumu laboratorija

  Jaunākās paaudzes mēraparatūra

  Rezultāti 5 darba dienu laikā

  Nozares profesionāļi ar daudzu gadu pieredzi

Mēri
kopā ar
metrio.

  Lattak akreditēta mērījumu laboratorija

  Jaunākās paaudzes mēraparatūra

  Rezultāti 5 darba dienu laikā

  Nozares profesionāļi ar daudzu gadu pieredzi

Par
metrio
mērījumu
laboratoriju.

“Metrio” mērījumu laboratorija ir Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta laboratorija atbilstoši standarta LVS NE ISO/IEC 17025:2017 prasībām.

Akreditācijas apliecība Nr.: LATAK-T-616-02-2019

Mērījumu laboratorija ir nodrošināta ar jaunākās paaudzes mēraparatūru, kas ir atzīta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, gan arī citur pasaulē, ar atbilstoši kvalificētu personālu – nozares profesionāļiem ar vairāku gadu pieredzi šajā jomā.

Par
metrio
mērījumu
laboratoriju.

Metrio mērījumu laboratorija ir Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta laboratorija atbilstoši standarta LVS NE ISO/IEC 17025:2017 prasībām.

Akreditācijas apliecība Nr.: LATAK-T-616-02-2019

Mērījumu laboratorija ir nodrošināta ar jaunākās paaudzes mēraparatūru, kas ir atzīta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, gan arī citur pasaulē, ar atbilstoši kvalificētu personālu – nozares profesionāļiem ar vairāku gadu pieredzi šajā jomā.

Biežāk uzdotie jautājumi

Akreditētos laboratoriskos mērījumus nepieciešams veikt, lai:

 • novērtētu darba vides riska faktoru iespējamo ietekmi uz darbinieku veselību;
 • noteiktu veicamos darba aizsardzības pasākumus;
 • izvēlētos atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus;
 • noteiktu attiecīgajam riska faktoram pakļauto darbinieku loku;
 • noteiktu veicamās obligātās veselības pārbaudes un to biežumu.

Lai pilnvērtīgi veiktu darba vides riska faktoru novērtējumu, nepieciešams veikt darba vides laboratoriskos mērījumus. Laboratoriskie mērījumi sniedz objektīvu informāciju par darba vides riskiem: ķīmisko vielu koncentrāciju darba vides gaisā, vibrācijas līmeni, trokšņa līmeni, mikroklimatu telpās un apgaismojumu darba vietās. Darba devēja pienākums ir nodrošināt darba vides riska periodisku novērtēšanu. Var rasties nepieciešamība arī darba vides mērījumus veikt atkārtoti, arī tad, ja to kā obligātu nenosaka normatīvo dokumentu prasības.
Laboratoriskos mērījumus nepieciešams veikt arī, lai varētu precīzāk noteikt veicamos darba aizsardzības pasākumus un to prioritāti, kā arī precīzāk noteikt attiecīgajam riska faktoram pakļauto darbinieku loku, veicamās obligātās veselības pārbaudes un to biežumu. Regulāri un kvalitatīvi veiktas obligātās veselības pārbaudes ļauj laikus atklāt kaitīgo faktoru ietekmi uz nodarbināto veselību un izstrādāt preventīvus pasākumus, lai novērstu šo kaitīgo faktoru ietekmi uz darbinieku veselību. Svarīgi ir atklāt problemātiku agrīnās stadijās, kad iespējama efektīva ārstēšana un rehabilitācija. Nodrošinot darbinieku ar obligātajām veselības pārbaudēm, darbinieki ilgstoši būs veseli, kvalificēti un darbspējīgi, kas savukārt ļoti tieši ietekmē saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjomu un kvalitāti. Vairāki normatīvie akti nosaka, ka obligāto veselības pārbaužu rezultāti jāizmanto, veicot darba vides riska novērtējumu un nosakot veicamos darba aizsardzības pasākumus.
Darba aizsardzības pasākumu veikšana, individuālo aizsardzības līdzekļu pareiza izvēle nav iespējama bez darba vides laboratorisko mērījumu rezultātu analīzes. Veicot mērījumus uzņēmējs var ietaupīt līdzekļus, piemēram izanalizējot mērījumu rezultātus, iespējams var nosūtīt darbiniekus retāk uz veselības pārbaudēm.
Lai iegūtu ticamus mērījumu rezultātus, visus darba vides laboratoriskos mērījumus ieteicams veikt tikai akreditētām testēšanas laboratorijām (Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditēto laboratoriju saraksts un akreditācijas sfēras atrodamas mājas lapā www.latak.lv).

Pirms veikt laboratoriskos mērījumus ir svarīgi, lai:

 • darba aizsardzības speciālists nosaka riskus, izvērtē procesus un nosaka nepieciešamos mērījumus darba vietās;
 • izvēlas mērījumu vietas, sadarbojoties ar uzņēmuma atbildīgo speciālistu darba aizsardzībā un laboratorijas speciālistu, kurš pārzina mērīšanas metodiku specifiku un noteikšanas tehniskās iespējas;
 • tiktu noskaidroti un saprasti, cik ilgu darba dienas daļu darbinieks pavada katra uzdevuma veikšanai un izpildei.

Pasūtot laboratoriskos mērījumus, jāņem vērā, ka laboratorijas speciālisti neveic darba vides riska novērtējumu darba vietās, bet veic pasūtītāja pieprasītos mērījumus konkrētām darba vietām. Persona, kas identificē riskus, izvērtē procesus un nosaka nepieciešamos mērījumus darba vietās, ir darba vides riska faktoru novērtētājs – darba aizsardzības speciālists.

Mērījumu vietas, sadarbojoties ar uzņēmuma atbildīgo speciālistu darba aizsardzībā, var palīdzēt izvēlēties arī laboratorijas speciālisti, kuri pārzina mērīšanas metodiku specifiku un noteikšanas tehniskās iespējas.

Visiem darba vides mērījumiem ir jābūt piesaistītiem nodarbinātajam, kurš veic konkrēto uzdevumu. Visi mērījumi ir jāplāno tajās darba vietās, kur reāli ikdienā darbojas cilvēks un notiek darba process. Svarīgi ir veikt mērījumus laikā, kad notiek raksturīgākais darba process. Būtiski ir noskaidrot un saprast arī to, cik ilgu darba dienas daļu darbinieks pavada katra uzdevuma veikšanai un izpildei, tas ir jāņem vērā pie dienas ekspozīcijas aprēķiniem.

Pēc laboratorisko mērījumu saņemšanas:

 • Visi iegūtie mērījumu rezultāti jāsalīdzina ar normatīvajos aktos noteiktajiem pieļaujamajiem darba vides robežlielumiem, kas ļauj izvērtēt veicamo pasākumu apjomu un termiņus. Piemēram, ja iegūtais mērījumu rezultāts pārsniedz pieļaujamo darba vides robežlielumu, nekavējoties jāveic pasākumi riska samazināšanai un pēc to veikšanas jāatkārto mērījumu rezultāti;
 • Ar mērījumu rezultātiem, kā arī no tiem izrietošajiem veicamajiem darba aizsardzības pasākumiem nepieciešams iepazīstināt gan darba aizsardzības speciālistus, gan nodarbinātos, viņu uzticības personas un pārstāvjus. Ja nepieciešams darba devējs nodrošina, lai mērījumu rezultāti būtu pieejami ārstam vai iestādei, kas atbild par nodarbināto veselības aprūpi, veic obligātās veselības pārbaudes.

Lai nodrošinātu iegūto rezultātu objektivitāti, precizitāti un ticamību, darba vides mērījumi jāveic akreditētām testēšanas laboratorijām pēc standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. Latvijas nacionālā akreditācijas biroja akreditēto laboratoriju saraksti un akreditācijas sfēras atrodamas biroja mājas lapā www.latak.lv.

Mērījumus var veikt speciāli apmācīts personāls un laboratorija, kurai ir piešķirts Latvijas Nacionālās akreditācijas biroja (LATAK)  akreditētas laboratorijas statuss.

Uzdod
savu
jautājumu
metrio.

  • Profesionāli

   Armīns Grūtups Avatar Armīns Grūtups
   18. September, 2023

   Kvalitatīvs un ātrs darbs!

   Ojars Ivanovs Avatar Ojars Ivanovs
   18. September, 2023

   Sākotnēji nezināju pie kā vērsties. Prieks ka izvēlējos Metrio. Noteikti iesaku.

   Aleksandra Ēvele Avatar Aleksandra Ēvele
   18. September, 2023
  • Kvalitātivais darbs !

   Aleksandr Homenko Avatar Aleksandr Homenko
   11. September, 2023

   Vienmēr ātra un veiksmīga sadarbība.

   Jeļena Kvile Avatar Jeļena Kvile
   2. August, 2023
  Mums uzticas:

  Mums uzticas: