KAS IR JĀDARA PĒC LABORATORISKO MĒRĪJUMU REZULTĀTU SAŅEMŠANAS?

Pēc laboratorisko mērījumu saņemšanas:

visi iegūtie mērījumu rezultāti jāsalīdzina ar normatīvajos aktos noteiktajiem pieļaujamajiem darba vides robežlielumiem, kas ļauj izvērtēt veicamo pasākumu apjomu un termiņus. Piemēram, ja iegūtais mērījumu rezultāts pārsniedz pieļaujamo darba vides robežlielumu, nekavējoties jāveic pasākumi riska samazināšanai un pēc to veikšanas jāatkārto mērījumu rezultāti;

ar mērījumu rezultātiem, kā arī no tiem izrietošajiem veicamajiem darba aizsardzības pasākumiem nepieciešams iepazīstināt gan darba aizsardzības speciālistus, gan nodarbinātos, viņu uzticības personas un pārstāvjus. Ja nepieciešams darba devējs nodrošina, lai mērījumu rezultāti būtu pieejami ārstam vai iestādei, kas atbild par nodarbināto veselības aprūpi, veic obligātās veselības pārbaudes.

Kāpēc izvēlēties mūs?

 

mail-phone-sm

Saprast nepieciešamo un pieteikties mērījumiem

icons-1PeopleTime-sm

Saņemt konsultāciju un vienoties par mērījumu veikšanas laiku

icons-Time&Doc-sm

Saņemt mērījumu rezultātus

5 praktiski soļi mērījumu veikšanai

  Noskaidrojiet, kādi laboratoriskie mērījumi Jums ir nepieciešami, cik darba vietās, kādos apstākļos norit darbs šajās darba vietās.

  Ja nepieciešams, saņemiet bezmaksas konsultāciju.

  Piesakieties pie mums mērījumu veikšanai un saņemiet Jums sagatavotu mērījumu veikšanas piedāvājumu.

  Esam vienojušies! Dodamies ceļā Jums ērtā laikā un veicam laboratoriskos mērījumus.

  Pēc mērījumu veikšanas un rezultātu apstrādes, saņemiet akreditētas laboratorijas testēšanas rezultātus drukātā formātā 3 darba dienu laikā.

2 nosacījumi mērījumu veikšanai

  Plānot mērījumus darba vietās, kurās reāli notiek darba process.

  Veikt mērījumus laikā, kad notiek raksturīgākais darba process.