VIBRĀCIJAS MĒRĪJUMI

MK noteikumi Nr. 284 “Darba aizsardzības prasības pret vibrācijas radīto risku darba vidē” nosaka darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē.

Vibrācija ir izplatīta darba procesos, kas saistīti ar dažādu materiālu ražošanu un apstrādi, mašīnu, rokas instrumentu un iekārtu darbību un apkalpošanu.  

Vibrāciju mēra šajā jomā sertificēti speciālisti, kā arī kompetentas institūcijas un akreditētas laboratorijas, izmantojot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētu un kalibrētu mēraparatūru.

Lai noteiktu, vai vibrācija ietekmē darbinieku veselības stāvokli, nepieciešams veikt darba vides laboratoriskos mērījumus.

Mēs veicam:

  • visa ķermeņa vibrācijas mērījumus atbilstoši standarta LVS ISO 2631-1:2003 Mehāniskās vibrācijas un triecieni. Cilvēka ķermeņa vispārējās vibroeksponētības izvērtēšana. 1.daļa: Vispārīgās prasības;
  • rokas – plaukstas vibrācijas mērījumus atbilstoši standarta LVS EN ISO 5349-2:2005 Mehāniskā vibrācija – Uz cilvēka roku pārvadītas vibrācijas ekspozīcijas mērīšana un novērtēšana – 2.daļa: Praktiski norādījumi mērījumu veikšanai darba vietā noteiktajām prasībām.

Mērījumu veikšanai izmantojam kalibrētus vibrācijas mērinstrumentus.

Jūsu ieguvumi veicot mērījumus

  • Savlaicīgi novērst arodslimību risku.
  • Samazināt nelaimes gadījumu risku.
  • Samazināt obligāto veselības pārbaužu periodiskumu.
  • Nodrošināt atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli.

Cena par vienu mērījuma vietu – 40 EUR*
Minimālais pasūtījums – 160 EUR*

Icona-metrio-cena-lv

*Cenas norādītas bez PVN

Saņem konsultāciju zvanot:

(+371) 26555704

VAI