APGAISMOJUMA MĒRĪJUMI

Darba devēja pienākums ir nodrošināt darba vietas ar dabīgo un mākslīgo apgaismojumu, lai tas atbilstu minimālajām normatīvu prasībām. Novērtējot darba vides riskus, darba devējam jānodrošina darba vides riska faktoru mērījumi, ja tas nepieciešams, lai noteiktu, vai darba vides riska faktors rada risku. Prasības telpu apgaismojumam reglamentē Ministru kabineta noteikumi Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”. To, vai apgaismojums ir pietiekams, iespējams noteikt, veicot darba vides laboratoriskos mērījumus.

Katrai darba vietai nepieciešams noteikts apgaismojums, kas atkarīgs no:

  • veicamā darba (saskatāmo objektu lieluma un formas, krāsas, veicamā darba precizitātes, darba virsmas krāsas, spilgtuma, kontrasta starp saskatāmajiem priekšmetiem un fonu u.c.);
  • attāluma no nodarbinātā acīm līdz saskatāmajam objektam;
  • nodarbinātā individuālajām īpatnībām (piemēram, vecuma, redzes asuma un acs piemērošanās spējām u.c.).

Mēs veicam apgaismojuma mērījumus atbilstoši standarta ГОСТ 24940-2016 Celtnes un būves.

Mērījumu veikšanai izmantojam kalibrētu luksametru, lai Jūs būtu 100% droši, ka apgaismojuma līmenis ir atbilstošs veicamajam darbam.

Jūsu ieguvumi veicot mērījumus:

  • Savlaicīgi novērst arodslimību risku;
  • Samazināt nelaimes gadījumu risku;
  • Samazināt obligāto veselības pārbaužu periodiskumu;
  • Nodrošināt atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli.

Cena par vienu mērījuma vietu – 10 EUR*
Minimālais pasūtījums – 150 EUR*

Icona-metrio-cena-lv

*Cenas norādītas bez PVN

Saņem konsultāciju zvanot:

(+371) 26555704

VAI