MIKROKLIMATA MĒRĪJUMI

Prasības darba telpu mikroklimatam šobrīd Latvijā reglamentē MK noteikumi Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”, kas nosaka, ka darba telpās jānodrošina darba raksturam un nodarbināto fiziskajai slodzei atbilstošu mikroklimatu (temperatūru, gaisa relatīvo mitrumu, gaisa kustības ātrumu).

Lai darbinieks komfortabli justos, veicot savu darbu, ir nepieciešams nodrošināt atbilstošu mikroklimatu atkarībā no darba rakstura un nodarbināto fiziskās slodzes. Darba raksturam un nodarbināto fiziskajai slodzei atbilstošs mikroklimats jeb optimāls mikroklimats ir tāds mikroklimats, kas 8 stundu darba dienas vai maiņas laikā pie minimālas termoregulācijas sistēmas slodzes nodrošina vispārēju un lokālu siltuma komforta sajūtu, neizraisa nodarbināto veselības traucējumus un nodrošina augstas darbaspējas.

Galvenie mikroklimata rādītāji ir:

  • gaisa temperatūra;
  • gaisa relatīvais mitrums;
  • gaisa plūsmas ātrums.

Lai noteiktu, vai mikroklimats darba vidē ir piemērots veicamajam darbam, nepieciešams veikt darba vides laboratoriskos mērījumus.

Mēs veicam darba vides temperatūras, relatīvā mitruma un gaisa plūsmas ātruma  – mikroklimata mērījumus atbilstoši standarta LVS EN ISO 7726:2004 L Vides siltuma ergonomika – Ierīces fizikālo lielumu mērīšanai noteiktajām prasībām.

Mērījumu veikšanai izmantojam kalibrētas mēriekārtas.

Jūsu ieguvumi veicot mērījumus

  • Savlaicīgi novērst arodslimību risku.
  • Samazināt nelaimes gadījumu risku.
  • Samazināt obligāto veselības pārbaužu periodiskumu.
  • Nodrošināt atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli.

Cena par vienu mikroklimata mērījumu vietu – 30 EUR*

Gaisa plūsma – 10 EUR*

Mitrums – 10 EUR*

Temperatūra – 10 EUR*

Minimālais pasūtījums – 160 EUR*

Icona-metrio-cena-lv

*Cenas norādītas bez PVN

Saņem konsultāciju zvanot:

(+371) 26555704

VAI