TROKŠŅA MĒRĪJUMI

MK noteikumi Nr. 66 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” nosaka darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku, it īpaši, ja iespējama nodarbinātā dzirdes pasliktināšanās. Trokšņa radītā riska novērtēšanu darba devējs nodrošina atbilstoši uzņēmuma darba vides iekšējās uzraudzības un darba vides risku novērtēšanas kārtībai, iesaistot uzticības personas un nodarbinātos. Ja, pārbaudot darba vietas, konstatē, ka troksnis rada vai var radīt risku nodarbinātā drošībai un veselībai, darba devējs nodrošina trokšņa mērījumus un trokšņa radītā riska novērtēšanu.

Troksnis ir viens no biežākajiem vājdzirdības iemesliem, jo industralizētās valstīs, tai skaitā arī Latvijā, dzīves standarts saistīts ar mehanizāciju. Troksnis parasti ir izplatīts darba procesos, kas saistīti ar dažādu materiālu ražošanu un apstrādi, kā arī ar dažādu iekārtu darbību un apkalpošanu.

Lai noteiktu, vai troksnis ietekmē darbinieku veselības stāvokli, nepieciešams veikt darba vides laboratoriskos mērījumus.

Mēs veicam trokšņa mērījumus atbilstoši standarta LVS EN ISO 9612:2009 E (Akustika. Darba vides trokšņa ekspozīcijas noteikšana. Tehniskā metode (ISO 9612:2009)) noteiktajām prasībām.

Mērījumu veikšanai izmantojam kalibrētu skaņas līmeņa mērītāju.

Jūsu ieguvumi veicot mērījumus:

  • Savlaicīgi novērst arodslimību risku.
  • Samazināt nelaimes gadījumu risku.
  • Samazināt obligāto veselības pārbaužu periodiskumu.
  • Nodrošināt atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli.

Cena par vienu mērījuma vietu – 40 EUR*
Minimālais pasūtījums – 160 EUR*

Icona-metrio-cena-lv

*Cenas norādītas bez PVN

Saņem konsultāciju zvanot:

(+371) 26555704

VAI