BŪVAKUSTIKAS MĒRĪJUMI

No 2021. gada 1. janvāra ir stājusies spēkā prasība pēc skaņas izolācijas mērījumiem jaunbūvētām daudzdzīvokļu dzīvojamām un publiskām ēkām pirms to nodošanas ekspluatācijā. MK noteikumi nosaka, ka šos akustiskos mērījumus veic akreditētas insitūcijas. SIA “METRIO” mērījumu laboratorija ir Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta laboratorija atbilstoši standarta LVS NE ISO/IEC 17025:2017 prasībām, un mērījumi tiek veikti atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Mērījumu laboratorija veic:

SKAŅAS IZOLĀCIJAS MĒRĪJUMUS – attiecināma uz jebkurām konstrukcijām un apraksta spēju samazināt traucējošo skaņu (trokšņu) līmeni no akustiskiem avotiem (piemēram, runa, skaļruņi);

TRIECIENTROKŠŅA MĒRĪJUMUS – attiecināms uz soļu, mēbeļu stumšanu un citu tieši uz pārsegumu darbojošos skaņas avotu izolāciju.

Viens mērījumu bloks mērīts starp 2 telpām.

Mērījumi jāveic ar divām dažādām skaļruņu pozīcijām kārtā no divām telpām.

Piemērs, kurā var redzēt 1 bumbas pozīciju ar 5 mērījumiem vienā telpā un 5 mērījumiem otrā telpā. Šāda veida mērījumi ir jāveic ar 2 bumbu pozīcijām. Viena mērījuma bloka (starpsienas konstrukcijas) aptuvenais mērīšanas laiks ir 1 stunda.

Saņem konsultāciju zvanot:

(+371) 26555704

VAI

No 2021. gada 1. janvāra ir stājusies spēkā prasība pēc skaņas izolācijas mērījumiem jaunbūvētām daudzdzīvokļu dzīvojamām un publiskām ēkām pirms to nodošanas ekspluatācijā. MK noteikumi nosaka, ka šos akustiskos mērījumus veic akreditētas insitūcijas. SIA “METRIO” mērījumu laboratorija ir Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta laboratorija atbilstoši standarta LVS NE ISO/IEC 17025:2017 prasībām, un mērījumi tiek veikti atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Mērījumu laboratorija veic:

SKAŅAS IZOLĀCIJAS MĒRĪJUMUS – attiecināma uz jebkurām konstrukcijām un apraksta spēju samazināt traucējošo skaņu (trokšņu) līmeni no akustiskiem avotiem (piemēram, runa, skaļruņi);

TRIECIENTROKŠŅA MĒRĪJUMUS – attiecināms uz soļu, mēbeļu stumšanu un citu tieši uz pārsegumu darbojošos skaņas avotu izolāciju.

Viens mērījumu bloks mērīts starp 2 telpām.

Mērījumi jāveic ar divām dažādām skaļruņu pozīcijām kārtā no divām telpām.

Piemērs, kurā var redzēt 1 bumbas pozīciju ar 5 mērījumiem vienā telpā un 5 mērījumiem otrā telpā. Šāda veida mērījumi ir jāveic ar 2 bumbu pozīcijām. Viena mērījuma bloka (starpsienas konstrukcijas) aptuvenais mērīšanas laiks ir 1 stunda.

Saņem konsultāciju zvanot:

(+371) 26555704

VAI