SERTIFIKĀCIJA

Kompetento darba aizsardzības speciālistu sertificēšana

Braslas ielā 24c, Rīgā, LV-1035

Mūsu uzņēmumam ir svarīgi, lai tajā strādātu zinoši un kvalificēti darbinieki, kas nodrošina uzņēmuma stabilitāti un veiksmīgu attīstību, tāpēc visi mūsu darbinieki ir augsti kvalificēti un savas jomas profesionāļi.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “METRIO” (reģ. Nr. 50203164901) tika izveidota 2018. gada 29. augustā un uzņēmums atbilstošā jomā ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā LATAK.
Mēs strādājam, lai palīdzētu veikt resertifikāciju kompetentiem darba aizsardzības speciālistiem.

Sertifikācijas centra (turpmāk – Centrs) politika ir vērsta uz kvalitatīvu sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu, nodrošinot un ievērojot nozarei aktuālās darba aizsardzības prasības, atbilstoši noteiktajiem pamatprincipiem, apvienojot likumiskos, ekonomiskos un darba vides aspektus.

Centrs savus pakalpojumus nodrošinās visā Latvijas teritorijā. Darbinieku atbildība izvirzīto mērķu sasniegšanai ir priekšnosacījums, lai virzītos uz nepārtrauktu pilnveidošanos, veicinātu attīstību un stabilu pakalpojuma sniegšanu. Uzņēmums tiecas nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus, realizējot tos atbilstoši Pasūtītāju prasībām. Centrs ir neatkarīgs un neietekmējams no sertificējamo klientu ietekmes, kā arī citām personām un institūcijām. Centra darbinieki sniedzot pakalpojumu ievēro konfidencialitāti par klientu un datiem, kas iegūti sertifikācijas laikā.

Centrs, savā darbībā ievēro neietekmējamības un interešu konflikta noteikumus, nodrošina sertifikācijas darbību objektivitāti

Informācijas apmaiņas procesi starp vadību, personālu un visām ieinteresētajām pusēm tiek uzskatīti par būtiskiem faktoriem, kas spēj veicināt Kvalitātes sistēmas uzlabojumus un nepārtrauktu pilnveidošanos.

Centrs personu sertifikācijas pakalpojumus sniedz ievērojot LVS EN ISO/IEC 17024  standarta prasības

Mūsu vērtības:

  • Atbildība – esam atbildīgi par savu rīcību un lēmumiem.
  • Profesionalitāte –  esam eksperti savā nozarē, kas nepārtraukti attīsta un pilnveido profesionālās zināšanas.
  • Attīstība – esam atvērti jaunumiem, izaicinājumiem un idejām.
  • Kvalitāte – vienmēr sekojam līdzi līgumu un termiņu ievērošanai.
  • Apmierinātība – mēs par apmierinātu klientiem un sadarbības partneriem!

Mūsu priekšrocības:

  • Augsti kvalificēti speciālisti.
  • Kvalitatīvs serviss mūsu klientiem.
  • Viegla komunikācija.
  • Individuāla pieeja.