Kategorija: JAUNUMS

TROKŠŅA MĒRĪJUMI DARBA VIETĀ. TROKŠŅA EKSPOZĪJAS ROBEŽVĒRTĪBAS UN EKSPOZĪJAS DARBĪBAS VĒRTĪBAS.

Jaunu tehnoloģiju ieviešanas, ražošanas tempu un mehanizācijas līmeņa paaugstināšanas rezultātā  ir palielinājies to darba vietu skaits, kur nodarbinātie tiek pakļauti trokšņu iedarbībai. Konstatējot, ka troksnis rada/var radīt risku nodarbinātā veselībai, tiek veikti trokšņa mērījumi un trokšņa radītā riska novērtēšana. Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret…

APGAISMOJUMA MĒRĪJUMI DARBA VIETĀ. PIEĻAUJAMĀS NORMAS.

Darba devēja pienākums ir nodrošināt drošu darba vidi, jo šādā vidē pieaug darba produktivitāte, samazinās arodslimību skaits un nelaimes gadījumu skaits. Ir jānodrošina darba vietas ar dabīgo un mākslīgo apgaismojumu, lai tas atbilstu normatīvu prasībām – Ministru kabineta noteikumi Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba…

KO NOVĒRTĒ LABORATORISKIE DARBA VIDES MĒRĪJUMI?

Laboratoriskie mērījumi jāveic, lai varētu novērtēt riska faktoru iespējamo ietekmi uz nodarbināto veselību, bet arī lai precīzāk varētu plānot veicamos darba aizsardzības pasākumus, noteikt to prioritāti, kā arī pareizi izvēlēties atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus un noteikt konkrētam riska faktoram pakļauto nodarbināto loku. Vibrācija rodas daudzu…