Tag: TROKŠŅA MĒRĪJUMI

TROKŠŅA MĒRĪJUMI DARBA VIETĀ. TROKŠŅA EKSPOZĪJAS ROBEŽVĒRTĪBAS UN EKSPOZĪJAS DARBĪBAS VĒRTĪBAS.

Jaunu tehnoloģiju ieviešanas, ražošanas tempu un mehanizācijas līmeņa paaugstināšanas rezultātā  ir palielinājies to darba vietu skaits, kur nodarbinātie tiek pakļauti trokšņu iedarbībai. Konstatējot, ka troksnis rada/var radīt risku nodarbinātā veselībai, tiek veikti trokšņa mērījumi un trokšņa radītā riska novērtēšana. Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret…