Tag: VIBRĀCIJAS MĒRĪJUMI

VIBRĀCIJAS SLIMĪBA – VIENA NO SMAGĀKAJĀM ARODSLIMĪBĀM. VIBRĀCIJAS MĒRĪJUMI.

Vibrācija ir viens no visbiežāk sastopamiem riska faktoriem transporta līdzekļu vadītājiem, būvniecībā, kokapstrādē, mežizstrādē, metālapstrādē, lauksaimniecībā, tekstilapstrādē. Darba aizsardzības likums paredz, ka darba devējs ir atbildīgs par nodarbināto drošību un veselību darbā. Darba devējam ir jānodrošina vibrācijas iedarbībai pakļauto nodarbināto drošība un veselība. Viens no…