Author: AbileV

Būvakustika – skaņas izolācijas mērījumi

No 2021. gada 1. janvāra ir stājusies spēkā prasība pēc skaņas izolācijas mērījumiem jaunbūvētām daudzdzīvokļu dzīvojamām un publiskām ēkām pirms to nodošanas ekspluatācijā. Mērījumus veic ne mazāk kā trim konstrukcijām (Latvijas būvnormatīvam LBN 016-15 “Būvakustika” ) Skaņas gaisā izolācija attiecināma uz jebkurām konstrukcijām un apraksta spēju…

JAUNUMS – PUTEKĻU MĒRĪJUMI

SIA “Metrio” mērījumu laboratorija ir LATAK akreditēta laboratorija atbilstoši standarta LVS NE ISO/IEC 17025:2017 prasībām un piedāvā veikt darba vides laboratoriskos mērījumus. Līdz šim jau veicām darba vides mērījumus – troksnim, vibrācijai, gaisa temperatūrai, mitrumam un apgaismojumam. Turpmāk papildus šiem jau minētajiem mērījumiem papildus varam…

APGAISMOJUMA MĒRĪJUMI BREEAM SERTIFIKĀCIJAI

KAS IR BREEAM? BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) ir pasaulē visbiežāk lietotā metode, ar kuru tiek vērtētas un sertificētas ilgtspējīgi uzbūvētas ēkas. BREEAM sertificētas ēkas pasaulē tiek atpazītas kā videi un lietotājam draudzīgas. Ēkas darbojas kā vienota, efektīva sistēma. Ar BREEAM metodi iespējams…

APGAISMOJUMS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS. IETEKME UZ BĒRNA KONCENTRĒŠANĀS SPĒJĀM.

Iestājoties tumšajam gadalaikam, jāpievērš lielāka uzmanība tam, lai apgaismojums izglītības iestādēs būtu pietiekams un kvalitatīvs. Vadlīnijās “Vides kvalitāte un drošība izglītības iestādēs” tiek minēts, ka atbilstošs un pietiekams apgaismojums izglītības iestādēs var ietekmēt bērna spēju mācīties, radot patīkamu un stimulējošu vidi, savukārt, neatbilstošs apgaismojums izglītības…

BĒRNA REDZE. APGAISMOJUMS BĒRNUDĀRZĀ.

Vecāki bērnam sniedz visu savu mīlestību un rūpes un novēl svarīgāko – laimi un veselību. Būtisks posms bērna dzīvē ir bērnudārzs. Apgaismojums bērnudārzā ir ļoti būtisks, jo redze ir viena no bērna svarīgākajām maņām, kuras kvalitāte ļoti ietekmē ikdienu un bērna attīstību. Vāja redze, citi…

SAUSĀS ACS SINDROMS

Strādājot birojā, darbinieks ir pakļauts dažādiem darba vides riska faktoriem, viens no tiem ir sausās acs sindroms. Galvenās pazīmes ir nogurušas acis, sūrstēšana, niezēšana un acu asarošana. Darbavietā cilvēks pavada lielu dzīves daļu, tāpēc ir svarīgi, lai vide būtu pēc iespējas drošāka un ērtāka. Darba devēja…

APGAISMOJUMS DARBA VIETĀ

Darba devēja pienākums ir jānodrošina darba vietas ar dabīgo un mākslīgo apgaismojumu, lai tas atbilstu normatīvu prasībām – Ministru kabineta noteikumi Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”. To, vai apgaismojums ir pietiekams, darba vietā ir jāveic apgaismojuma mērījumi. Viena no vissvarīgākajām cilvēka maņām ir redze,…

MIKROKLIMATA MĒRĪJUMI DARBA VIETĀ. IEGUVUMI.

Bieži vien biroja darbs tiek uzskatīts par vienu no vieglākajiem darba veidiem un darba apstākļiem netiek veltīta pietiekoša uzmanība. Taču arī biroja darba vidē ir daudz riska faktoru, kas var negatīvi ietekmēt darbinieka veselību. Nepiemērots mikroklimats var atstāt negatīvu ietekmi uz darbinieku pašsajūtu un darba…

VIBRĀCIJAS SLIMĪBA – VIENA NO SMAGĀKAJĀM ARODSLIMĪBĀM. VIBRĀCIJAS MĒRĪJUMI.

Vibrācija ir viens no visbiežāk sastopamiem riska faktoriem transporta līdzekļu vadītājiem, būvniecībā, kokapstrādē, mežizstrādē, metālapstrādē, lauksaimniecībā, tekstilapstrādē. Darba aizsardzības likums paredz, ka darba devējs ir atbildīgs par nodarbināto drošību un veselību darbā. Darba devējam ir jānodrošina vibrācijas iedarbībai pakļauto nodarbināto drošība un veselība. Viens no…